Logo

         НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |  ПРАКТИКА  |   УСЛУГИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ
ВИДОВЕ УСЛУГИ
..............................................................................................................
 • процесуално представителство;
 • представителство;
 • юридически консултации: устни и писмени;
 • цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;
 • изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
 • консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
 • регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
 • подготовка на всякакъв вид документи;
 • правнана помощ за придобиване на българско гражданство;
 • защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;
 • арбитраж и др.
copyrigth © 2008-2009 Uzunov & Part. All rights reserved