Uzunov & Partners

         НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |  ПРАКТИКА  |   УСЛУГИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

ЗА КАНТОРАТА
_____________________________________

Адвокатска кантора "Узунов & Партнърс" е специaлизирана в областта на гражданското право и по-специално в областта на търговското право и всички области на правото свързани с бизнеса. Нашите адвокати представляват бизнес организации и частни лица във всичките области на бизнеса. Ние съветваме нашите клиенти за всичко свързано с търговските им дружества - от съдействие на клиента да избере форма на организация и структура на дружеството до повишаване на капиталовия и финансов резултат, от продажбите и инвестирането до преструктурирането на дружествата, от организацията на труда до правната организация на кадровата политика.

Ние разбираме не само от право. Стремим се да разберем бизнеса на нашите клиенти, да бъдем наясно с икономическите, политическите, финансовите и технологичните реалности и това как те влияят на бизнеса им. Стремим се да бъдем информирани за да предлагаме на клиентите ни по-ефикасни и по-ефективни услуги. Това е един постоянен процес, в резултат на което ние не сме само правна кантора - ние сме и ценни съветници. Комбинацията от юридическа прецизност и бизнес нагласа ни помага да разрешаваме казусите на нашите клиенти, преди да са се превърнали в сложни правни проблеми.

 

 
 

Ние сме експерти в разрешаването на конфликти. Независимо от това дали чрез съдебен процес, арбитраж, медиация или преговори; независимо от това пред коя съдебна инстанция, ние сме в състояние да намерим успешно решение на всеки спор във всяка една област, представлявайки ищеца или ответника.

Ние сме прагматици. Ако счетем, че е от интерес на клиента да сключи споразумение, ние ще го посъветваме за това. Ако случаят се е комплицирал и е наложително да бъде отнесен до съда, ние го правим. Всичко което правим за клиентите ни е с цел да защитим техните интереси, помагайки им да направят оценка на разходите, ползите и риска и да вземат най-оптималното и печелившо решение.

copyrigth © 2008-2009 Uzunov & Part. All rights reserved